Spanske Translatører I/S

Oversættelse og tolkning dansk-spansk og spansk-dansk

Oversættelse

Vi tilbyder professionel oversættelse til og fra spansk af enhver form for juridisk, teknisk og medicinsk dokumentation, regnskaber, rapporter, manualer, datablade, firmaprofiler, PR-materiale mv. Vi bistår også private med råd og dåd, fx når en dåbsattest eller et eksamensbevis skal oversættes, eller hvis den argentinske gren af familien skal have en julehilsen.

Tolkning

Vi tilbyder professionel tolkning ved bl.a.

således at der sikres en flydende og pålidelig kommunikation med den spansktalende part.

Bekræftelse og legalisering

Vi er kandidatuddannede translatører og kan forsyne vore oversættelser med stempel og bekræftelsespåtegning.

Tilpasning af legaliseringsproceduren for oversættelser pr. 3. juli 2017
Som det fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside, kan translatørers underskrift med virkning fra den 3. juli 2017 ikke længere forsynes med apostille i Udenrigsministeriet. Det betyder, at translatøren personligt og efter aftale skal henvende sig på et notarkontor og underskrive sin bekræftede oversættelse, hvorefter notarens påtegning kan forsynes med apostille. En notarpåtegning koster 300 kr. Bemærk venligst, at notaren udelukkende bekræfter vores identitet og ikke vores egenskab af oversætter med translatørudddannelse på kandidatniveau.

Den nye procedure er væsentlig mere tidskrævende for translatøren end den hidtidige, hvorfor den nødvendigvis vil medføre en øget omkostning for kunden og samtidig umuliggøre levering af hasteoversættelser, såfremt disse ønskes bekræftet og forsynet med apostille.

For yderligere oplysninger henvises til Erhvervsministeriet på em@em.dk og/eller Udenrigsministeriets legaliseringsafdeling på legalisering@um.dk

Information

Tavshedspligt

Diskretion er for os en æressag, og som translatører er vi underlagt lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt. Du kan derfor have tillid til, at alle dokumenter og oplysninger hos os bliver behandlet som fortrolige.

Kvalitet

Vores grundige uddannelse og lange erfaring er din garanti for kvalitet. Vi kan formidle de kulturelle og sproglige nuancer, samtidig med at det faglige og tekniske indhold gengives korrekt og dækkende. Vi er også fortrolige med latinamerikansk spansk. Ingen oversættelse forlader huset uden at være kontrolleret af en anden translatør.

Punktlighed

Aftalte leveringstider bliver overholdt. Som alle andre vil vi naturligvis helst have rimelig tid til vores arbejde, men skal det gå stærkt, finder vi også ud af det.

Hvem er Spanske Translatører?

Spanske Translatører I/S er en sammenslutning af registrerede translatører i spansk. Vi har mange års erfaring i oversættelse og tolkning for et bredt udsnit af erhvervsvirksomheder, arbejdsmarkedsorganisationer, humanitære organisationer, advokatkontorer, domstole, ministerier, sundhedsvæsenet, andre offentlige institutioner og myndigheder samt diplomatiske repræsentationer og private.

Anders Hermansen
Translatør, MDT
  • Konferencetolk, AIIC
  • Erhvervssproglig kandidat fra Handelshøjskolen i København (CBS)
  • Beskikket censor ved CBS, SDU, ASB og AAU
Pia Vater
Translatør, MDT
  • Erhvervssproglig kandidat fra Handelshøjskolen i København
  • Ordbogsforfatter

Få et tilbud

Send os en beskrivelse af din opgave sammen med dine kontaktoplysninger, og vi vil vende tilbage med et tilbud på pris og levering.

Tak for din henvendelse! Vi kontakter dig hurtigst muligt.