Data- og privatlivspolitik Spanske Translatører I/S

Information om behandling af dine oplysninger

Spanske Translatører I/S er dataansvarlig for, behandler og opbevarer personoplysninger fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller henvendelse. Dette gør vi i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af dine oplysninger

Vi videregiver kun oplysninger, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse.

Samtykke

Når du fremsender dokumenter til oversættelse eller som baggrundsmateriale i forbindelse med tolkning, anser vi det som et stiltiende samtykke til behandling og opbevaring i forbindelse med det pågældende projekt.

Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder, som du kan læse mere om på Datatilsynets hjemmeside.

Cookies

Vores hjemmeside gør brug af cookies fra Google Analytics. Dette giver os mulighed for at føre statistik og gør os i stand til at forbedre vores hjemmeside løbende.

Kontaktformular

Hvis du bruger formularer på sitet til at kontakte os, vil dine indtastede informationer blive sendt til os på e-mail via onlinetjenesten Formspree. Dine informationer vil blive opbevaret i vores e-mail- system.

Databehandlere

Vi anvender følgende databehandlere, som administrerer eller opbevarer data på vores foranledning. Disse databehandlere er nøje udvalgt for at sikre databeskyttelse og overholdelse af EU’s dataforordning (GDPR). Du kan finde mere information om disse på deres respektive hjemmesider.

Klagemuligheder

Du kan klage til Datatilsynet over Spanske Translatører I/S’ behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Vores kontaktoplysninger

Vesterbrogade 58 B, 1.
1620 København V
Tlf. +45 33 25 52 45
Mail stob@stob.dk

Denne data- og privatlivspolitik er senest opdateret den 1. maj 2019. Du kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside.

« Tilbage til STOB.dk